Usługi

Jedną z głównych specjalizacji kancelarii jest prawo medyczne. Prawnicy Kancelarii służą radą i pomocą prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z tytułu tzw. błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych, wypadków związanych z pracą oraz innych zdarzeń, których następstwem jest utrata zdrowia lub życia, jak również odszkodowania za nienależycie wykonaną usługę od m.in. biur podróży, towarzystw ubezpieczeniowych czy linii lotniczych.

Wysoką jakość oferowanych usług osiągnęliśmy dzięki specjalizacji, ogromnemu zasobowi doświadczeń oraz pracy zespołowej. Systematyczne gromadzenie wiedzy, uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach, analiza przepisów i orzecznictwa oraz światowych i europejskich trendów jest gwarancją rzetelnej obsługi prawnej.

Zespół prawników posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu mogą zaoferować Państwu fachową pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu m.in. błędu lekarskiego, naruszeń praw pacjenta i innych roszczeń związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkody wyrządzone w procesie leczenia bądź będące następstwem nieszczęśliwych wypadków.